งาน IT @ Phuket Day

งาน IT @ Phuket Day วันที่ 14 - 15 พฤศจิกายน 2544 ณ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ภูเก็ต