งานเปิดตัวอย่างเป็นทางการของชมรม

ชมรมเว็บมาสเตอร์ภูเก็ต - อันดามัน" ได้เปิดตัวอย่างเป็นทางการ ในวันที่ 18 สิงหาคม 2544 ณ ศูนย์ศิลปะภูการ์